Jakość Roku 2011

Kapituła Programu Jakość Roku podjęła decyzję o przeznaniu naszej firmie tytuł "Jakość Roku 2011".

Eksperci Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. docenili wysokie standardy działalności firmy Astol - Fabryka Okien w odniesieniu do następujących kryteriów :

  • skuteczna realizacja przyjętej polityki jakości;
  • pozytywny odbiór działalności firmy przez klientów, pracowników oraz otoczenie społeczne;
  • klarowność stosowanych procedur zapewniających firmie sprawne funkcjonowanie;
  • wysoki stopień zaangażowania kadry w osiąganie celów jakościowych;
  • dbałość o zapewnienie najwyższej jakości produktów/usług;
  • efektywność zarządzania organizacją;
  • nieustanne dążenie do optymalizacji pracy.

Organizatorem programy jest Redakcja Biznes Raport w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Jakosc_Roku_2011_logo_-_plakietka.jpg